Oddział Toksykologiczno - Kardiologiczny w Lublinie
Wszystkie substancje są truciznami; nie ma substancji nietrujących. Właściwa dawka rozróżnia truciznę od remedium”.                                      

                 Paracelsus

 na ratunek!
+48 81 740 89 83
+48 81 537 40 78
+48 81 537 40 79KIEROWNIK ODDZIAŁU:

dr n. med. Jarosław Szponar

Sekretariat tel. : 81 537 40 80


DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

  • Diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych zatruć wywołanych ksenobiotykami.

  • Wykonywanie zabiegów przyspieszających eliminację trucizn.

  • Prowadzenie całodobowej informacji toksykologicznej telefonicznej, zarówno dla innych zakładów opiekuńczo-leczniczych, jak i osób prywatnych (numer tel. 81 740 89 83; 537 40 79/78).

  • Nieinwazyjna diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia (głównie w zakresie stabilnej choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca); ścisła współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej.

  • Wykonywanie badań diagnostycznych: ECHO serca, próba wysiłkowa, Holter EKG, Holter RR, USG tarczycy.

  • Praca w poradniach specjalistycznych (kardiologiczna, nadciśnienia tętniczego, toksykologiczna, endokrynologiczna).

 

STRUKTURA ODDZIAŁU

Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny dysponuje 50  łóżkami, w tym 7 łóżek intensywnej terapii toksykologicznej, przystosowany do  prowadzenia monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych, wykonywania zabiegów przyspieszających eliminację trucizn egzo- i endogennych oraz 5 łóżek wzmożonego nadzoru kardiologicznego.


PERSONEL

Nad zdrowiem pacjentów czuwa: 

  • 22 lekarzy (12,5 etatu lekarskiego + 9 etatów rezydenckich) w tym:

-        13 specjalistów Chorób Wewnętrznych

-       4 specjalistów kardiologów

-        specjalistów Chorób Wewnętrznych w trakcie specjalizacji z Kardiologii

-        5 specjalistów toksykologów

-        1 specjalista Chorób Wewnętrznych w trakcie specjalizacji z Toksykologii Klinicznej

-        2 specjalistów endokrynologów

-        2 specjalistów hipertensjologów

-        1 specjalista Chorób Wewnętrznych w trakcie specjalizacji z Hipertensjologii

-        1 specjalista alergolog

-        9 lekarzy w trakcie specjalizacji z Chorób Wewnętrznych (rezydenci)

 

  • 2 lekarzy współpracujących z Oddziałem (dyżury medyczne/konsultacje):

-        specjalista Chorób Wewnętrznych i Toksykologii Klinicznej

-        specjalista Psychiatrii

 

  • Czterech lekarzy posiada tytuł doktora nauk medycznych.
  • 27 pielęgniarek


SPRZĘT

Oddział dysponuje:

-        aparatem Prismaflex

-        aparatem do hemodializy

-        systemem MARS

-        ultrasonografem/echokardiografem (Aloka alpha 7)

-        urządzeniem umożliwiającym wykonywanie prób wysiłkowych - bieżnia(Reynolds)

-        urządzeniami do dobowego monitorowania pracy serca i ciśnienia tętniczego (Reynolds)

-        nowocześnie wyposażony oddział: łóżka szpitalne (Hill-Rom), monitory (Spacelabs), respiratory (Bennett), defibrylatory (Philips)