Kliniczny Oddział Toksykologiczno - Kardiologiczny w Lublinie
Wszystkie substancje są truciznami; nie ma substancji nietrujących. Właściwa dawka rozróżnia truciznę od remedium”.                                      

                 Paracelsus na ratunek!
+48 81 537 40 78
+48 81 537 40 79KIEROWNIK ODDZIAŁU:

dr n. med. Jarosław Szponar

Sekretariat tel.: 81 537 40 80


DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

 • Diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych zatruć wywołanych ksenobiotykami.

 • Wykonywanie zabiegów przyspieszających eliminację trucizn.

 • Prowadzenie całodobowej informacji toksykologicznej telefonicznej, zarówno dla innych zakładów opiekuńczo-leczniczych, jak i osób prywatnych (numer tel. 81 537 - 40 - 79/78).

 • Nieinwazyjna diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia (głównie w zakresie stabilnej choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca); ścisła współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji Kardiologicznej.

 • Wykonywanie badań diagnostycznych: 
  • ECHO serca przezklatkowe (TTE), 
  • ECHO serca przezprzełykowe (TEE),
  • Próba dobutaminowa (Stress ECHO), 
  • Próba wysiłkowa na bieżni ruchomej, 
  • Holter EKG, 
  • Holter RR,
 • Praca w poradniach specjalistycznych (kardiologiczna, nadciśnienia tętniczego, toksykologiczna, endokrynologiczna).

 

STRUKTURA ODDZIAŁU

Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny dysponuje 50  łóżkami, w tym 7 łóżkami intensywnej terapii toksykologicznej, przystosowanymi do  prowadzenia monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych, wykonywania zabiegów przyspieszających eliminację trucizn egzo- i endogennych oraz 5 łóżkami wzmożonego nadzoru kardiologicznego.


PERSONEL

Nad zdrowiem pacjentów czuwa: 

 • 21 lekarzy w tym:

16 specjalistów Chorób Wewnętrznych

-  5 specjalistów z Kardiologii

- specjalistów Chorób Wewnętrznych w trakcie specjalizacji z Kardiologii

- 5 specjalistów z Toksykologii Klinicznej

- 1 specjalista Chorób Wewnętrznych w trakcie specjalizacji z Toksykologii Klinicznej

- 1 specjalista z Endokrynologii

- 2 specjalistów z Hipertensjologii

- 1 specjalista Chorób Wewnętrznych w trakcie specjalizacji z Hipertensjologii

- 1 specjalista z Alergologii

- 4 lekarzy posiada tytuł doktora nauk medycznych

- 6 lekarzy w trakcie specjalizacji z Chorób Wewnętrznych (rezydenci)

 • 4 lekarzy współpracujących z Oddziałem (dyżury medyczne/konsultacje):

- specjaliści Chorób Wewnętrznych i Toksykologii Klinicznej

- specjaliści z Psychiatrii

 • Magister psychologii 
 • 38 pielęgniarek i pielęgniarzySPRZĘT

Oddział dysponuje:

-        aparatem Prismaflex

-        aparatem do hemodializy

-        systemem MARS

-        dwoma ultrasonografami/echokardiografami (Aloka alpha 6 i 7)

-        urządzeniem umożliwiającym wykonywanie prób wysiłkowych - bieżnia (Reynolds)

-        urządzeniami do dobowego monitorowania pracy serca i ciśnienia tętniczego (Reynolds)

-        nowocześnie wyposażony oddział: łóżka szpitalne (Hill-Rom), monitory (Spacelabs), respiratory (Bennett), defibrylatory (Philips)